Mình đã “vượt” captcha của trường đang học như thế nào?

Trang quản lý sinh viên của trường mình khá đơn giản và tốc độ truy cập rất nhanh, tuy nhiên có một điểm mình không thích là phải nhập captcha và đặc biệt lại phân biệt hoa thường khi gõ. Mình lười lắm, siêu lười, và đã ngâm cứu để tìm ra cách để có thể tự động điền captcha với độ chính xác 100%. Continue reading “Mình đã “vượt” captcha của trường đang học như thế nào?”