TDT Lazyload: Plugin tối ưu tốc độ tải trang WordPress

Một plugin của WordPress giúp bạn tiết kiệm rất nhiều băng thông và giúp website tải nhanh hơn vì TDT Lazyload giúp hình ảnh trên trang chỉ được tải khi cần đến (kéo vào vùng viewport). TDT Lazyload dùng plugin Javascript thuần Lazysizes plugin nên có thể hoạt động không cần jQuery, giúp tải nhanh hơn, ổn định hơn.

Continue reading “TDT Lazyload: Plugin tối ưu tốc độ tải trang WordPress”